Mr.Switch Disposable Dual Flavors

250.00฿

บุหรี่ไฟฟ้า Mr.Switch Disposable Dual Flavors เป็นบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งจากแบรนด์ “Puff Buddi” ที่มีจุดเด่นในเรื่องของสัมผัสรสชาติในการสูบและการออกแบบกลิ่นที่ยอดเยี่ยม